Medzi hlavné činnosti spoločnosti Progres-HL patrí

OSVETĽOVACIA TECHNIKA

OSVETĽOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV, CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA…

Medzi najväčšie pýchy spoločnosti PROGRES – HL z oblasti osvetľovacej techniky patrí výstavba verejného osvetlenia na historických námestiach miest a obcí Slovenskej republiky.

PRENÁJOM TECHNIKY

PRENAJMITE SI NAŠU TECHNIKU

Spoločnosť PROGRES-HL je najväčšou spoločnosťou v oblasti prenájmu a zabezpečenia prác s pojazdnými vysokozdvižnými plošinami MP 13 a MP 22 v Banskobystrickom kraji.

ZEMNÉ PRÁCE

VÝKOPOVÉ PRÁCE, BAGROVANIE…

Spoločnosť PROGRES-HL vie zabezpečiť aj výkopové práce s obsluhou, líniové stavby, základy budov, s pomocou malých zemných rýpadiel a prepravnej techniky.

NAŠE VYBRANÉ REFERENCIE

Spoločnosť PROGRES – HL

Bola založená v roku 1991 a od jej vzniku vykonáva činnosť, ktorej predmetom je údržba ,modernizácia a výstavba nových sietí vonkajšieho osvetlenia a iluminácie, elektroinštalácie , slaboprúdových rozvodov, elektromontážne rozvody NN a VN.
Od svojho vzniku naša spoločnosť prevádzkuje údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Banská Bystrica, kde sa snaží nielen kvalitne udržiavať funkčnosť týchto zariadení, ale predovšetkým sa snaží o jeho zefektívňovanie a modernizáciu.

Medzi najväčšie pýchy našej spoločnosti z oblasti osvetľovacej techniky patrí vybudovanie a zmodernizovanie osvetlenia a iluminácie historických jadier miest v Slovenskej republike a to v:

Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Ružomberku, Detve, Novej Bani.

Dnes je spoločnosť PROGRES – HL jednou z popredných firiem v oblasti budovania osvetľovacej techniky,poradenstva s veľkým počtom spokojných zákazníkov.

Vedenie spoločnosti si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu a preto od roku 2002 firma PROGRES – HL zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2008 a mala zavedený aj systém zabezpečenia kvality podľa požiadaviek NATO podľa AQAP 2120:2003.

NAŠI PARTNERI

klienti, ktorí nám prejavili svoju dôveru a s ktorými úspešne spolupracujeme