Cestná svetelná signalizácia

CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

Spoločnosť PROGRES-HL úspešne vybudovala cestnú svetelnú signalizáciu vo viacerých mestách na Slovensku a v Banskej Bystrici prevádzkuje všetky zariadenia cestnej svetelnej signalizácie, ktoré sú v majetku mesta, postupne ich inovuje na úspornú LED-technológiu.

Naša spoločnosť úspešne vybudovala cestnú svetelnú signalizáciu križovatiek v mestách:

  • Banská Bystrica
  • Zvolen
  • Martin
  • Liptovský Mikuláš
  • Považská Bystrica
  • Nováky