Osvetľovacia technika

OSVETĽOVACIA TECHNIKA

Medzi najväčšie pýchy spoločnosti PROGRES – HL z oblasti osvetľovacej techniky patrí výstavba verejného osvetlenia na historických námestiach miest a obcí Slovnskej republiky medzi ktoré patrí výstavba osvetlenia :

 • námestia SNP v Banskej Bystrici
 • Radničného námestia v Banskej Štiavnici
 • Trojičného námestia v Banskej Štiavnici
 • Námestia v Ružomberku
 • centrum v Detve
 • Malé námestie v Novej Bani
 • Hlavná trieda v Lučenci

Medzi ďalšie ukončené akcie spoločnosti PROGRES – HL z oblasti vonkajšieho osvetlenia patrí výstavba osvetlenia ulíc:

 • Banská Bystrica – Kapitulská ulica, Karlovo, nám. Slobody, Sásová
 • Martin – Sučany, most Martin
 • Liptovský Mikuláš – obchvat I / 18
 • Veľký Krtíš – obchvat
 • Zvolen – Hviezdoslavova ulica, Kozačekova ulica
 • Prievidza – Šumperská ulica