NN rozvody

NN ROZVODY

V Banskej Bystrici zabezpečujeme aj dočasné rozvody na príležitostné trhy ako je napr. Radvanský jarmok, Vianočné i Veľkonočné trhy, dočasné prípojky pri konaní kultúrnych či iných spoločenských podujatí na Námestí SNP.

Spoločnosť PROGRES – HL realizuje aj  inštaláciu nízko napäťových rozvodov v rámci celého Slovenska.

Prípojky NN pre rôzne objekty, vnútorné inštalácie rodinných domov a bytov, ako aj elektrické inštalácie v priemyselných objektoch.